Sankthansbål og fest i Sjelle

Sankthans bål

Søndag den 23. juni kl. 19:00

Bålpladsen er også denne gang på marken ved Aase og Finn Jensen, Præstegårdsvej 25. Sjelle Indgang til bålpladsen vil være i fjerneste hjørne fra bygningerne mod vest. Bålet tændes ca. 19:30, vi synger midsommervisen og der holdes en båltale og “Årets Sjelleborger 2019” kåres

  • Der vil være salg af øl og vand til rimelige priser.
  • Der vil være salg af pølser med brød.
  • Vi laver et mindre bål, hvor der er mulighed for at bage snobrød. – så husk at medbringe snobrødsdej og egnede pinde.

Evt. brænde til bålet kan afleveres ved aftale med Finn på telefon 20 85 44 01
NB hækaffald, byggematerialer og træ med søm modtages IKKE


Vel mødt Sjelle Bylaug