Dagsorden til Bylaugsmødet den 12. februar 2019

Dagsorden til Bylaugsmødet den 12. februar 2019

Indkaldelse til Bylaugsmøde den 12. februar kl 19:30 hos Birthe

 

Dagsorden

1 Regnskab 2018 – Gennemgang og til godkendelse
2 Beretning
* Bylaugets beretning – indhold?
* Trafikudvalg
* Forskønnelsesudvalg
* Bus 112
3 Evt. modtagne forslag til generalforsamlingen
– et forslag fra mødet mellem de 3 formænd: udvalg til Stisystem og naturstier
4 Valg: Følgende er på valg: Steen, Birthe, Henning, samt suppleanterne Hans og Bjørn
afklaring om genopstilling.
5 Generalforsamlingen
Særlig orientering på generalforsamlingen kunne f.eks være,
* hvordan det går med landsbyens lokalplan jf. kommunens plan om tillæg herom til kommuneplanen
* Bus 112
* Stisystem / naturstier i og omkring Sjelle
* mulighed for støtte til landsbyudvikling
* Velkomstprocedure og velkomstpjece til nye borgere i Sjelle
6 praktisk og rollefordeling mv.
MVH
Steen Andersen Frøslev