Dagsorden til Bylaugsmødet den 6. april 2022

Dagsorden til Bylaugsmødet den 6. april 2022

Mødet afholdes hos Marie kl. 19:30

Dagsorden

1 Konstituering af
* Næstformand
* Kasserer
* Sekretær
* Tovholder V udvalgene: Trafik, Sti, Solceller, Tænketank

2 Økonomi, Sjelle.dk – mailbokse mv.

3 Planlægning af bestyrelsesåret 2022

4 Orientering om Skanderborg kommunes landsbypolitik og fusioneret forening “Landsbyfællesskabet”