Ekstraordinær generalforsamlinger oktober 2023

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGER
I SJELLE BYLAUG

<Se gældende vedtægterne her>                              <Se indkaldelsen her>

Ekstraordinær generalforsamling 4. og den 23. oktober 2023 i Sjelle Forsamlingshus
Sjelle Bylaug indkalder til ekstraordinære generalforsamlinger med forslag om ændring af Bylaugets vedtægter. Baggrunden for forslag om ændring af vedtægterne er, at nuværende vedtægter ikke opfylder kriterier om “Almennyttighed”, som oftes forudsættes få at kunne få del i fondsmidler.

Forslag til ny vedtægt kan ses her: <Forslag til vedtægtsændringer>

Ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2023 kl. 19.00 – 19.20:
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Forslag til Vedtægtsændringer
3 Evt.

DER AFHOLDES BORGERMØDE EFTER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING VEDR.:
* Skanderborg Kommunes forslag om mulige placeringer af Vindmøller og Solcelleanlæg
* Termonet, Arbejdsgruppens status og motiveringsindsats
* Stigruppen, status på økonomi og opstart af projektet
* Legepladsudvalget, Status og økonomi


Ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2023 kl. 18.30 – 18.50:
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Forslag til endelig vedtagelse af Vedtægtsændringer
3 Evt.

DER AFHOLDES BORGERMØDE KL 19.00, EFTER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. BORGERMØDET OMHANDLER:
* Sustain v/ Henrik fremlægger udarbejdet PROJEKTFORSLAG FOR TERMONET i Sjelle

Med venlig hilsen
Sjelle Bylaug – kontakt@sjelle.dk