Fartkontrol i Sjelle

Foto Leif Johannsen

25 marts var der fartkontrol i Sjelle ved Langelinie, hvor hastighedsbegrænsningen er 70 km i timen.
Politiets fotovogns tilstedeværelse er med baggrund i Sjelle Bylaug, på vegne at beboerne på Rosenvej, har henvendt sig til Skanderborg Kommune med med ønske om lukning af Rosenvej ud mod Langelinie og al høj hastighed på Langelinie i gennem Sjelle.

Der vil senere blive lavet en trafiktælling på Rosenvej og på Langelinie.
Vi følger sagen her på Sjelle.dk