Favrskov Kommune rejser Kæmpevindmøller i Kommuneskel ved Lyngballegård

 

Favrskov Kommune har netop sendt sin Vindmølleplan til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.
Lyttet meget til borgerne eller taget hensyn til nabokommunen og borgerne her har der bestemt ikke været tale om. Favrskov Kommune tøver ikke med, at  rejse KÆMPEVINDMØLLER I KOMMUNESKEL.

Uanstændighed udover alle grænser, .. og også kommunegrænser.

Dette eksempel viser, at det slet ikke burde være en kommunal opgave, at placere vindmøller på land. Favrskov Kommune blæser på nabokommunens borgere, deres helbred, tryghed og økonomi og tilsidesætter gældende afstande til bebyggelse og er ligeglade med hvilken betydning rejsningen af kæmpevindmøller,  som rettelig høre hjemme på havet,  får for nabokommunens rekreative landskaber….  Se Favrskov Kommunes Vindmølleplan her  som behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2013.