Formandens beretning for 2018

Sjelle d. 19/2-19 

Formandens beretning for 2018

Året der gik i Sjelle Forsamlingshus!

Der har været de almindelige/sædvanlige Fredags Cafeer, hvor det altid varierer med antal gæster..og trods det, at der nogle gange kun er ganske få fremmødte, så bliver vi ved med at afholde Cafe, fordi vi mener, det er godt for byen og stadig hyggeligt for dem, som er kommet!

Vi har to Cafeer om året, som stikker lidt ud over de vanlige, nemlig i marts, hvor vi har Syslemesse, sidste år, 2018 med fem boder og faktisk godt besøgt. I december kombinerer vi cafeen med byens julefrokost og kalder det Jule Cafe. Det var der, i lighed med tidligere år, også stor tilslutning til med 51 gæster.

Vinterfesten blev en meget hyggelig lille komsammen, hvor vi måske godt kunne have ønsket lidt større fremmøde, men her må vi huske på at glæde os over dem, der er kommet, i stedet for at ærgre sig over dem, som ikke er kommet!

Sommerhyggedag, som er et af vores nye tiltag, ligeledes særdeles godt besøgt, starter med bagedyst og kaffe og krydret med hoppeborg og ”det muntre køkken” og slutter med helstegt pattegris, sponsoreret af Steen Nørgaard og venligst stegt af Kim og Jørn. Vi takker for begge dele!! Vi kunne også glæde os over, at vejret viste sig fra den bedste side.

Sct Hans aften overtog vi i år fra Bylauget, og for første gang oplevede vi afbrændingsforbud. Vi måtte således nøjes med et lille bålfad midt på p-pladsen. Til gengæld var der levende lokalt musik. Tak for det!

Loppemarkedet sidst i august bød på et bedre salg end de sidste år. Det kan skyldes en stor ekstraindsats fra forsamlingshusets bestyrelse, idet vi i år havde fået en opsamlingscontainer på genbrugspladsen i Skovby, som skulle tømmes et par gange ugentlig! Det betød mange ekstra timers arbejde, men gav altså også pote i kassen. Det bringer mig også til at takke ALLE de meget trofaste hjælpere, som villigt giver en hånd med hele weekenden! Tak for det! Og ikke at forglemme, tak for det telt, som stod på pladsen i år!

Æblemostedag samler stadig ikke mange deltagere, men vi prøver da igen i år, for nej, hvor det bare smager fantastisk. Det burde blive et hit med tiden!

Jeg vil da også nævne Høstfesten, som godt nok ikke er vores ansvar i bestyrelsen, men i stedet takker jeg Høstfest-komiteen for, at vi også kan komme til fest, som gæster!

I 2018 havde vi besluttet ikke at lave ”Spil Dansk Dag”! Men da vi fik en koncert med Søren Bødker Madsen forærende af Spil Dansk Udvalget, kunne vi da ikke sige nej tak. Det resulterede i en fantastisk oplevelse for de hele 87 gæster, som lagde vejen forbi Sjelle.

Vi har mere at glæde os over! I år fik vi 20.000 kr fra Velux-fonden til at lydisolere loftet i salen. Tak for det og denne tak gælder i særdeleshed også jer, som hjalp til med arbejdet, både i fremskaffelsen af pengene og med montering af det nye loft.

Vi har også bygget tag over pizza-ovnen for at beskytte den mod den værste regn.

Vi har også brugt lidt penge på en ny opvaskemaskine og ”lidt” på et nyt gasfyr!

Se, det er da meget godt gået, ik!? Vi synes selv, at vi har opnået rigtig mange fine ting gennem 2018, men det betyder ikke, at vi ikke har nogle ønsker til 2019, eller at vi synes, at vi kom i mål med alle vores arbejdsområder.

Fx skal vi oppe os og sørge for, at vores gæster parkerer hensigtsmæssigt i forhold til vores naboer. Det er ikke nogen let sag, idet vi ikke kan guide alle forsamlingshus-gæster til gode parkeringer og heller ikke har lov til at opsætte skilte med parkerings forbud. Vi vil fortsætte arbejdet og forbedre forholdene, i det omfang, vi kan.

En stor TAK, nej en kæmpe TAK skal lyde til bestyrelsen for det enestående stykke arbejde, som I hver i sær yder for vores forsamlingshus og måske endnu mere for borgerne i Sjelle. Ligeledes en ligeså dybfølt tak til jer uden for bestyrelsen, som gang på gang træder til ved ad hoc opgaver, store som små. 

Det er faktisk helt utroligt, hvad vi kan løfte i fællesskab!

Tak for 2018 og på gensyn i 2019!!