Pressemeddelelse

Sjelle Bylaug, V/ Steen Andersen Frøslev, Voldbyvej 17, Sjelle, 8464 Galten
kontakt@sjelle.dk telefon 86954426 / mobil 29203940

Workshop: Fra landsbyafvikling til Landsbyudvikling
lørdag den 23. oktober fra kl. 10:00 – 16:00 i Sjelle Forsamlingshus i forbindelse med Kr. 200.000,- fra Landdistriktspuljen til Sjelle.

Se oplæg og program, samt ”Bosætningspotentialer i Sjelle by” som vedhæftet.

Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside www.sjelle.dk

MVH
Steen Andersen Frøslev