Referat af Arbejdsgruppemøde for Termonet den 8. november 2023

Referat / Dagsorden til Arbejdsgruppemøde NR. 10 – 8. november 2023

<FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>
<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

Møde nr. 10
onsdag den 8. november hos Jesper L

Fremmødte: Jesper L, Jesper Y.M., Lærke, Steen
Afbud Niels

*Planlægning af den forsatte proces og strategi i forhold til at nå målet for bindende tilmeldinger til Termonet og oprettelse af et AMBA-SELSKAB
 • Kontakt til og møde med Henrik fra Sustain vedr.: (ansvar Jesper Y.M)
  * planlægning af kommende borgermøder / “tilmeldingsmøder”
  * genberegning jf. “store Ejendomme”, henvendelsen fra Morten fra Ejerbjerge vedr. regnefejl
  * ændring af projektforslagets fordelingsnøgler, samt fleksibilitet af individuelle forhold i forhold til størelse af varmepumpe og opdeling af varmepumpe og vandtank
 • Nye husstandsbesøg: (Ansvar alle i arbejdsgruppen)
  * Der er behov for at lave besøg / genbesøg til relevante husstande (varmeforsyning med Gas / Olie). Med udgangspunkt i seneste oversigt prikkes medlem af arbejdsgruppen selv relevante ud. Deadline for opsamling af disse besøg er til nyt arbejdsgruppemøde den 22. november.
 • Henvendelse til udlejere af ejendomme i Sjelle (Ansvar Steen)
  * Der udarbejdes, om muligt, en samlet oversigt over ejere af alle udlejningsejendomme og lejligheder i Sjelle. Planen er at fremsende en henvendelse til udlejerne om projekt termonet i Sjelle med en opdateret beregningsmodel.
 • Skanderborg Kommune er med i et par EU-projekter omkring at få energiforbruget udenfor fjernvarmeområder over på vedvarende energi. (Jesper L)
  *. I projekterne er nogle konkrete forsøgssteder i Hylke, Voerladegård og Låsby, hvor varmepumper bliver koblet på en smart styring sammen med andre teknologier som ladestander, batteri og varmtvandsbuffer. Derved kan forbruget af energi så vidt muligt flyttes til tider på døgnet, hvor der er mest vedvarende energi i nettet. Derved kan det blive billigere, og der bliver ikke det samme behov for udbygning af el-nettet.
  Ud over de steder, skal resten/hele kommunen på vedvarende energi.
  Her er Sjelle et eksempel på sted, hvor I som borgere er aktive i at få det til at ske.
  De hollandske forskere er især interesseret i, hvad der får lokale til at gå ind i det.
  I den forbindelse spørger de, om de må interviewe en fra Sjelle.
  Jesper L. stiller sig til rådighed. Steen giver SKANDERBORG KOMMUNE besked herom.
Dernæst er vi inviteret til deltagelse i Skjørrings borgermøde den 14. november kl. 19. Steen har lovet at deltage, men vi er alle i arbejdsgruppen velkommen. Vi skal blot give besked om hvor mange vi kommer.
Nyt møde i regionen (Steen tilmeldt)
Vidensdelingsseminar i initiativet – fælles borgerdrevne energiløsninger i Region Midtjylland for tovholdere og projektledere i kommuner – den 23. november
Vores næste møde i arbejdsgruppen er den 22. november kl. 19.30