Referat af arbejdsgruppemødet den 22. november om Termonet i Sjelle

Referat / Dagsorden til Arbejdsgruppemøde NR. 11 – 22. november 2023

< se alle referaterne her >

Møde nr. 11

onsdag den 22. november hos Jesper L
Fremmødte: Jesper L, Jesper Y.M., Lærke, Steen
Afbud Niels

* Opfølgning på møde 10, 8. november 2023 vedr. planlægning af den fortsatte proces og strategi.
Arbejdsgruppens vurdering er, at der nu er behov for en mere aktiv proces. Arbejdsgruppen fokuserer nu på at få udarbejdet en konkret økonomimodel, og sætter nu kurs mod, at få oprettet  et A.M.B.A. selskab til varetagelse af opstart og drift af kollektiv varme i Sjelle med Termonet.

Følgende er på dette møde aftalt:
* Kontakt til Sustain om økonomimodel og nyt borgermøde (Jesper Yde)
* Beskrivelse af en konkret procesplan frem mod et A.M.B.A selskab (Steen)
* Udarbejdelse af forslag til vedtægter for A.M.B.A selskab og stiftende generalforsamling. Forventning til tidspunkt for afholdelse af stiftende generalforsamling er januar / februar 2023 (Bylaug og Arbejdsgruppen)
* Arbejdsgruppen opfordrer til, at alle de husstande, som endnu ikke har givet en tilbagemelding om interesse / måske interesse / ikke interesse, fremsender sin stillingstagende til kontakt@sjelle.dk.
* Forslag og overvejelse om opsætning af informationsskilt om Kollektiv varme i Sjelle
* Orientering: Steen har deltaget i møde i Skjørring som nu også er i gang med en igangsættelse af proces for kollektiv varme med Termonet. Steen deltager i regionsmøde 23. november vedr. Vidensdelingsseminar om “Fælles Borgerdrevne Energiløsninger”
* Arbejdsgruppens næste møde afholdes i starten af januar måned.