Referat af Bylaugsmødet den 19. juni 2023

<Se alle Bylauges møder og referater her>

Mødet blev holdt hos Ole kl. 19:30

Referat af Bylaugsmødet den 19. juni 2023

Fremmødte: Marie, Niels, Anders, Ole, og Steen
Afbud; Thomas

Referat:

 1. Kort orientering om Termonet, Solceller, Stiprojekt og legepladsprojekt mv.
  Termonet udvalg:
  Arbejdsgruppen er så langt at, næste skridt er udsendelse af en flyer, med information om Termonet og en uforpligtende tilmeldingsblanket.
  Det næste skridt, bliver at kontakte de enkelte husstande og informere direkte til borgerne.
  Solcelle udvalg:
  Aura´s afdeling for vedvarende energi er fusioneret med en del af Danish Agro i selskabet ADA Gren Energy.
  Solcelle udvalget arbejder videre.
  Stiudvalg:
  Alle pengene er fundet, dog mangler Bolig og Planstyrelsens bevilling til udbetaling.
  Aftaler med lodsejerne er ved at komme på plads.
  Derefter følger det egentlige arbejde med pæle, bænke og stier.
  Lige nu nedsættes markeringspæle som forslag til
  lodsejerens om placering af rutemarkeringspælene.
  Legeplads udvalg:
  Der er bevilget penge til projektet fra kommunens Landsbypulje og der er også kommet en enkelt privat donation.
  Desværre fik legepladsudvalget ikke del i Nordeafondens pulje, med grundlag i, at Bylaugets
  vedtægter ikke efterlever Nordeafondens krav om almennyttighed.
  Udvalget arbejder videre med at få de nødvendige tilladelser og godkendelser.
  Bylauget indkalder efter sommerferien til ekstraordinær generalforsamling om ændring af vedtægter.
  Bylauget generelt:
  Det går lidt trægt med indbetalingerne til sjelle.dk og folks mailadresser.
  Der vil derfor blive sendt rykkere ud i nær fremtid.
  Bylauget påtænker – ikke at slette – men at deaktiverer de mailkonti som Bylauget modtager betaling for.  Er du i tvivl om du har betalt for 2023, så skriv til kontakt@sjelle.d
 2. Repræsentant fra Bylauget, til HerVærk i Herskind, Multihal mv.
  Herskind
  I Herskind arbejder de på en ambitiøs plan om at samle forsamlingshus og andre aktiviteter i området, i et multihus. Projektet hedder ”HerVærk”   https://herværket.dk
  Bylauget har fået invitation om at indgå i projektets repræsentantskab.
  Steen deltager i HerVærks stiftende repræsentantskabsmøde den 21. juni.
 3. Behov for ændringer af Bylaugets vedtægter
  Der indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger med forslag om ændring af Bylaugets vedtægter (se pkt. 1. under legepladsudvalg)
 4. Skt Hans omhandlende: Invitation er lagt på facebook og hjemmeside
  Skt. Hans:
  Da myndighederne i dag den 19. juni, har udstedt afbrændingsforbud har Bylauget på mødet taget imod tilbuddet fra Ole og Karin om, at Skt. Hans arrangementet  kan flyttes til gårdspladsen hos Karin og Ole, Voldbyvej 18 i Sjelle.
  Der bliver holdt båltale, synget, grillet pølser og solgt øl og vand, som vi plejer.
 5. indkøb til Skt. Hans
  Ole og Steen køber ind torsdag
 6. Bålansvarlig (selve bålet og bål til børn – snobrød) AFLYST
 7. Heks – hvem kan lave den AFLYST
 8. Båltale
  Steen forsøger at lave en båltale
 9. Fremhævelse eller kåringer AFLYST
 10. Salg fra boden
  Alle oldermænd/kvinde deltager i salg
 11. Grill
  Ole – Steen
 12. Sang – midsommervisen (Jeg tror jeg har nok liggende, men det tjekker jeg lige op på)
  Både Marie og Steen har sangene liggende i stort antal
 13. Afslutning og oprydning
  Vi takker af og hjælper med at rydde op.
Referent Anders