Referat af Bylaugsmødet den 22. maj 2017

 

 

Referat fra Bylaugsmødet den 22. maj 2017

 Deltagere: Jørgen, Ingelise, Henning, Bjørn, Steen og Birthe

 

 • Konstituering af næstformand, kassemester og skriverkarl
  Næstformand: Henning
  Skriverkarl: Birthe
  Kassemester: Jørn
 • Nyt fra Formanden
  havde intet nyt at berette
 • Wedelslund Gods, Borgermødet den 27. april, Byrådsbehandling, samt seneste nyt og hvad gør Bylauget fremadrettet
  Ift. Wedelslund projektet er ansøgningen blevet lavet om, så der kun er tale om en løbsweekend i august. Ugentlige løbsdage er taget af bordet.
  Bylauget er fortsat neutrale ift. projektet, da der både er borgere for og imod projektet i Sjelle. Bylauget fastholder, at der bør laves ny lokalplan.
  Obs! at dette bliver tydeligt på Facebook og at Bylauget forholder sig neutralt.
 • Spildevandsproblemer i Sjelle, nyt?
  Der er ikke noget nyt ift. spildevandsproblemer – får Bylauget ny orientering, vil det blive skrevet på hjemmesiden.
 • Regnskab 2017
  Regnskabet blev gennemgået af Steen og godkendt
  Der er mailkunder som ikke har betalt kontingent for 2017. Steen tjekker op på listen. I kommende nyhedsbrev vil være en reminder og der vil blive udsendt rykker, hvis der stadig er manglende betaling.
 • Skt. Hans 2017
  Afholdes som de foregående år. Priserne for øl, vand og pølser er også som de foregående år. Henning tager en gasbrænder med. Birthe spørger Preben om han vil være bålpasse. Bjørn tjekker op på heksen, som ikke blev benytte sidst år. Steen står for diverse indkøb + grill
 • Nyt fra trafikudvalgsmødet i Sjelle den 3. april
  Der er Trafikudvalgsmøde d. 29. maj 2017, hvor resultaterne fra trafikmåling m.v. vil blive forelagt og drøftet.
 • Evt.
  Der arbejdes fortsat på pjecen om Sjelle og Link til Sjelle.dk

Referent Birthe