Referat af Bylaugsmødet den 5. februar 2018

Referat af Bylaugsmødet den 5. februar 2018

Kære Alle
Hermed referat af Bylaugsmøde den 5. februar kl. 19:30 hos Birthe

 

Referat

1 Kommunens udspil om hastighedsdæmpning i Sjelle
Kort drøftelse af Skanderborg Kommunes plan for trafikdæmpning i Sjelle (Voldbyvej). Skanderborg Kommune deltager på den fælles generalforsamling m.h.b. på orientering og dialog om planen.

2 Økonomi
Regnskab for 2017 fremlangt og godkendt af bestyrelsen. Der var fremvisning af kasse og bankbeholdninger. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.

3 Orientering om, at kommunen har sat gang i plan for landsbyerne
J.f. Skanderborg Kommune planproces for udvikling af landsbyerne, vil Bylauget tage initiativ til borgermøde med dialog om byudviklingen i Sjelle. Nærmere herom på Generalforsamlingen. Se mere på Skanderborg Kommunes hjemmeside her

4 Sjelle Folderen
Birhte fra Nørregårdsvej har udarbejdet en “Sjelle Folder”. Folderen kan ses på Sjelle.dk. Folderen tænkes kun trykt i et mindre oplag til omdeling til nye tilflyttere.

5 Generalforsamlingen 2018
I år afholdes for første gang generalforsamling samme tid og sted med generalforsamling både Forsamlingshus og Vandværk.
Bestyrelsen mødes i god tid, inden kl. 18:00 den 20. februar 2018.

6 Evt.
Landsbysamvirket har afholdt sin generalforsamling i Sjelle Forsamlingshus. Der fra et flot fremstød for Sjelle og Sjelle Forsamlingshus med oplæg fra Anders, Vinni og Steen. Afslutningsvis fortalte Vinni om nye tanker og ideer omkring musiske kulturarrangementer.

Referent Birthe / Steen