Referat af møde i Stiudvalget den 27 maj 2019

Referat af stiudvalgsmødet den 27. maj 2019, afholdt hos Helene

Sjelle den 27/5-2019

Tilstede: Lotte, Helene, Steen, Bjørn, Thomas, Anders

Mødet, blev holdt hos Helene.

Følgende blev diskuteret og besluttet.

1.

Vi havde besøg af Bendt Nielsen, som har stor erfaring som konsulent, I sager om stier og lignende. Bent kender de fleste aktører og havde flere gode inputs om fonde, regler osv.

Han fremsender et tilbud til Bjørn, på udarbejdelse af et forprojekt. Pengene skal søges hos kommunen og forskellige fonde. Det kunne bla. være Bodil Pedersens fond.

Bendt Nielsen foreslog en projektgruppe bestående af Hans Gravsholt/Danmarks Naturfrednings forening, John Balle/Friluftsrådet, Turistforeningen, Bendt Nielsen samt os selv.

2.

Vandreture:

Vi besluttede at starte vores række af ture med at gå ned i engen. Dette bliver således vores første projekt, i en lang række af delprojekter.

Vi går turen mandag den 17/6 og vi mødes ved p-pladsen foran kirken kl 18.00

Vores prioritetsplan er:

  1. Vandreture
  2. Visionskort
  3. Dialog med lodsejere
  4. Ansøge fonde

Vores tidsplan er ikke lagt fast endnu, men der er enighed i udvalget om at, projektet vil kører over en årrække.

Næste møde er mandag den 17. Maj kl 18.00 ved p-pladsen foran kirken.

Mvh

Anders