Referat Stiudvalget 30. september 2019

Referat af Stiudvalget 30. september 2019

Referat af Stiudvalgsmødet den 30. september 2019  (se alle referater her)

Sjelle den 30/9-2019

Tilstede: Lotte, Helene, Bjørn, Thomas, Anders

Mødet, blev holdt hos Anders.

Følgende blev diskuteret og besluttet.

  1. Bjørn, Lene og Anders gik øst-ruten lørdag 28/8. Skøn tur I flot solskin. Sikke en udsigt der er deroppe – virkelig flot. Lene laver et referat af turen.
  2. Vi har besluttet at finde en måde hvor på vi kan dele og opbevare udvalgets dokumenter, noter og billeder. Anders undersøger mulighederne.
  3. Bjørns fine mail omkring ansvarsfordeling blev diskuteret og vedtaget:

Talsmand/møder og referat:                Anders
Marketing:                                               Lene og Thomas
Lodsejerkontakt:                                    Steen, Lene og Bjørn
Beskrivelser/historie/kort:                   Thomas, Lene og Bjørn
Fondsansøgninger:                                Lotte, Steen og Anders
Ekstern kontakt:                                     Bjørn, Steen og Anders

Alle hjælper/bidrager på kryds og tværs

Vores prioritetsplan bliver nedlagt som liste, da flere ting er i spil på samme tid.

Vandreture – Visionskort – Dialog med lodsejere – Ansøge fonde

Næste møde bliver i November, lidt afhængig af fonde osv.
Indkaldelse følger

Mvh
Anders

(se alle referater her)