Referat af Trafikudvalgsmøde den 24. oktober 2016

Top.ht1

Referat Trafikudvalget / Sjelle Bylaug

Sjelle den 24/10-2016

Tilstede: Birthe, Ingelise, Leif, Kim. Anders
Mødet blev holdt hos Birthe og Kim.

 Følgende blev besluttet:

 1. Trafikudvalget ønsker en mere retvisende fartmåling af hastigheden gennem byen.På kommunens opfordring har udvalget udpeget et egnet sted til en ny trafikmåling.
Det blev ved Bakkegårdsvej – midt i byen.

2. Kommunen har bevilget udvalget 8.625kr til færdiggørelse af fortovene i byen.
Det blev besluttet at lave arbejdsdag lørdag den 12. november. Vi mødes kl 9.00 ved cykelparkeringen, hvor Voldbyvej munder ud i Langelinie.

3. Anders snakker med Uffe/Rikke og Thomas/Vinni vedrørende deres fortove, om de ønsker at beholder græsset. 

4. Kim snakker med Kallehauge.
Anders forsøger at skaffe folk til medhjælp på arbejdsdagen.
Zita og Anders giver frokost på dagen.

Følgende prioriteringsliste blev aftalt. Listen skal ses som et værktøj til den fremadrettede indsats i udvalget:

 1.    Reparation af fortove i efteråret 2016

2.    Hastighedsregulerende tiltag på Voldbyvej, igennem Sjelle By.

3.    Gadelys ved læskure på Langelinie

4.    Gennemførsel af cykelsti langs Langelinie, fra Voldbyvej til Rosenvej, samt fra Rosenvej og ud til hvor Præstegårdsvej munder ud i Langelinie.

Eventuelt som delprojekt

5.    Projektet vedrørende begrænsning af trafikken på Rosenvej.

 Næste møde afholdes mandag den 23. januar 2017 kl. 19.30 hos Leif.

 Mvh

Anders