Referat af Trafikudvalgsmødet den 26. marts 2018

 

Referat Trafikudvalget / Sjelle Bylaug

 

 Sjelle den 26/3-2018

Tilstede: Ingelise, Kim, Birthe, Marie fra Stationsvej, Steen, Anders

Mødet blev holdt hos Anders

Referat Trafikudvalget / Sjelle Bylaug 

Følgende blev besluttet.

1. Ved den fælles generalforsamling I forsamlingshuset den 20. Februar, bad beboere fra både Mindevej og Stationsvej om, der kunne blive kikket på deres trafikale forhold.

Anders retter henvendelse til Jette Schmidt fra kommunen, om ikke der kan blive lavet trafikmåling på begge veje. Således at, et videre forløb kan komme på tale. 

2. Anders deltog den 1. Marts i et trafikmøde i Alling, med temaet “Trafikken i din landsby”.

Vores projekt med trafikbump på Voldbyvej, ligger pt. nr 8 på listen, ud af ca 30 projekter.

Iflg Jette Schmidt, er det realistisk at det bliver lavet i 2019 eller 2020.

3. Det blev besluttet at fjerne 1 meter af bøgehækken på “Trekanten”, ud mod Voldbyvej. Således bliver der plads til et fortov der. Kim har fået mundtlig accept fra Jette Schmidt til at vi kan gøre dette. Vi aftaler en dato for dette, når vejret bliver bedre.

Følgende prioriteringsliste blev aftalt. Listen skal ses som et værktøj til den fremadrettede indsats i udvalget.

1.    Hastighedsmåling på Stationsvej og Mindevej

2.    Gadelys ved læskure på Langelinie

3.    Hastighedsregulerende tiltag på Voldbyvej, igennem Sjelle By.

4.    Gennemførsel af cykelsti langs Langelinie, fra Voldbyvej til Rosenvej, samt fra Rosenvej og ud til hvor Præstegårdsvej munder ud i Langelinie.

Eventuelt som delprojekt

5.    Projektet vedrørende begrænsning af trafikken på Rosenvej.

 Mvh

Anders