Referat Stiudvalg 5. december 2020

Referat Stiudvalget / Sjelle Bylaug
Sjelle den 5/12-2020
Tilstede:   Lene, Henrik, Steen, Thomas, Bendt Nielsen, Anders

Mødet, blev holdt i Sjelle forsamlingshus.

Vi havde inviteret Bendt Nielsen, som skal udarbejde et forprojekt samt hjælpe med den videre proces, såsom at være behjælpelig med fonds ansøgninger og myndigheds kontakt.

Lene har gennemgået alle hendes Anales for historier om Sjelle, men der er ikke mange der passer ind i vores projekt. Hun havde det materiale med som passede og runddelte dette – tak til Lene.

Det aftaltes at alle skulle bidrage med historier og fortællinger om byen.

Lene, Thomas og Henrik får sat et møde i stand, med Erik Korr Johansen fra Galten Egnsarkiv, for at grave material frem om Sjelle. Dette skal altsammen bruges til forprojektet.

Steen opretter en fælles mail adresse som :  Sti@sjelle.dk

Alt der bliver sendt til denne mailadresse, bliver videresendt til alle i udvalget samt Bendt.

Vi arbejder imod at ansøge FRILUFTSRÅDET om tilskud til vores projekt.
Ansøgningsfristen er 15. februar

Anders kontakter Bente fra kommunen og få rykket fristen på vores bevilling, til næste år.

Vores prioritetsplan er:

  1. Forprojekt
  2. Fondsansøgning til Friluftsrådet
  3. Dialog med lodsejere
  4. Ansøge flere fonde

Næste møde afholdes i januar – dato følger.

Mvh Anders