Referat Stiudvalget 1. juli 2019

Referat Stiudvalget
1. juli 2019

Referat Stiudvalget / Sjelle Bylaug

Sjelle den 1/7-2019

Tilstede: Helene, Steen, Bjørn, Thomas, Anders

Mødet var en gåtur.

I sti udvalget har vi besluttet at gå rundt i vores område, for at opleve naturen og udsigten,

på de ruter vi tænker anlagt.

Denne tur var således den første, i en række af ture, vi vil gå i fremtiden.

Vi startede på P-pladsen foran kirken, hvor vi tænker der kunne være en info tavle, om

ruten og hvad man kan forvente på ruten. Forbi præstegården, ad Rosenvej og ned over

Langelinie, forbid fattighuset og ind af Mindevej. Ved Ditte Hegelund drejer vejen ned i

engen. Vi talte om at Sjelle burde have sin egen storkerede.

Ned mod engen går stien langs med den bæk, der leder vandet væk fra

fordampningsbassinet bag Torbens gård og ned i åen. Her kunne det være fint med en

hvilebænk.

Stien drejer mod vest og følger eng stykkerne der går ned til åen og ender ved

Vedelslundvej. Så går man på vejen, op igennem skoven og lige inden man er ude igen,

drejer man mod nord, ind i skoven og havner ved Hestehaveskolens shelters. Derfra følger

man Præstegårdsvej tilbage til Sjelle og ender ved Kirken igen.

Til sidst en stor tak til Ole Kallehauge, som havde slået græsset og dermed gjort det muligt

at gå ruten. Ellers skulle vi have forceret græs og planter i op til 1 meters højde.

Næste møde er torsdag den 11. juli kl 19.30 hos Anders.