Referat Stiudvalget 2. december 2019

Referat Stiudvalget / Sjelle Bylaug

Sjelle den 2/12-2019

Tilstede: Steen, Bjørn, Anders
Afbud fra : Helene, Thomas og Lotte

Mødet, blev holdt hos Steen.

Følgende blev diskuteret og besluttet.

 1. Vi har modtaget tilsagn fra Skanderborg Kommune om 89.100,00kr fra deres 2-årige pulje.
  Tilsagnet dækker over krone til krone princippet, så vi har forpligtet os til at skaffe et lignende beløb. Dette ville ske gennem fondsansøgnger, vores egne timer (Til 100kr i timen) samt frivillige donationer primært fra byens borgere.
 2. Fondsansøgninger.
  Steen og Anders mødes i denne uge og får lavet ansøgning om penge til Bendt Nielsens forprojekt. Dette er den reelle start på projektet og materialet skal blandt andet bruges til fondsansøgninger, godkendelser og lignende fremadrettet.
 3. Vores prioritetsplan er:
  1. Fondsansøgning
  2. Forprojekt
  3. Vandreture
  4. Visionskort
  5. Dialog med lodsejere
  6. Ansøge flere fonde
  Vores tidsplan er ikke lagt fast endnu, men der er enighed i udvalget om at, projektet vil kører over en årrække.

Næste møde bliver i januar, info følger efter nytår

Mvh
Anders