Sjelle Vandværk indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling 21. februar 2023 kl. 19:10

Sjelle Vandværk afholder Ekstraordinær Generalforsamling den 21. februar kl. 19:00

Dagsorden:
1: Afstemning om at Sjelle Vandværk ændrer selskabsform til A.M.B.A. jf. fremlagte forslag på ordinær generalforsamling den 21. februar 2023 kl. 18:00.

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes umiddelbart efter spisningen på den ordinære generalforsamling. <Se opdateringen af tidligere udsendte indkaldelse til generalforsamlinger i Sjelle her.>

Med Venlig hilsen Sjelle Vandværk