Sjelle Vandværk varsler driftsforstyrrelser i vandforsyningen

December 2021
Driftsforstyrelser i 
vandforsyningen i uge 49

Der varsles driftsforstyrelse fra Sjelle Vandværk i uge 49 fra mandag morgen den 6. december og ugen ud.
I forbindelse med vedligeholdelse og rensning mv. i Sjelle Vandværk, vil der være driftsforstyrrelse i vandforsyningen for alle husstande tilknyttet Sjelle Vandværk.
Mandag den 6. december vil vandtrykket være mærkbart lavt. Især beboerne nord for vandværket vil opleve et meget lavt vandtryk. De følgende dage i uge 49 og ugen ud, vil der være periodiske driftsforstyrrelser.