Solceller: Bylaugets Høringsvar

Bylauget afviser placeringen af Solcelleanlæg, peger på alternativ placering og ønsker undersøgelse af fælles jordvarmeanlæg (Termonet)

Bylauget efterspørger mere sammenhængende og bæredygtige projekter og anbefaler at Skanderborg kommune at få en mere overordnet konkret strategi og handleplan for udpegning af områder til udvinding af grøn energi f.eks. vedr.: 

 • Skanderborg Kommune lader det op til Private Aktører, så som elselskaber / virksomheder og lodsejere og andre investorer til at foretage tilfældige og uden sammenhæng arealer til energiparker, hvilket gør kommende udbygning og infrastruktur for grøn elproduktion mindre bæredygtig, til større gene og langt mere dyrt end højst nødvendigt. 

  Måske kunne en mere farbar vej være at der, som ved andre store infrastrukturinvesteringer som anses vigtigt for samfundet, udarbejdes en samlet plan, hvor muligheden for ekspropriation kunne indgå. 

 • Ved hvilke elværker kan den grønne energi modtages på kort sigt og hvor kan / skal der udbygges for på længere sigt for at kunne modtage kommende grøn energi.
  Her tænkes på en overordnet infrastruktur som gør både placeringen af energiparker og transporten af energien til elværker mest hensigtsmæssigt for alle og med korteste kabelføring.
  Forbrug af råvarer, CO2-udslip under produktionerne, gener for miljøet og naturen og ikke mindst gener og negative økonomiske konsekvenser for borgerne, skal indgå i den samlede vurdering af bæredygtigheden.
 • Natur og landskaber vil naturligvis være udsat for energianlæg, da disse anlæg kræver megen plads for at opnå CO2-målet.
  For at mindske belastningen af naturen og landskabet, samt at landskaber med historisk, kulturel og særlige dyrkningsværdi, som giver borgerne naturoplevelser med frit udsyn til landskab og horisont, må energianlæg kunne placeres i industriområder / områder der i forvejen er udtaget til særlige miljøbelastninger.

Du kan læse hele Bylaugets høringssvar her: Høringssvar 
og bilag_Bosætningsanalyse 2005  her: Bosætningsanalyse
og bilag_Termonet_Jordvarme her: Termonet_Jordvarme