Stort Fremmøde til Borgermødet om Energifællesskab

Borgermøde 26. oktober 2022 i Sjelle om Termonet med Jordvarme som et Energifællesskab

Mange Sjelleborgere og borgere fra nabobyerne, samt interesserede lodsejere m.fl mødte op til Bylaugets borgermøde med temaet: SÆT VARME PÅ FÆLLESSKABET I SJELLE, et borgermøde med oplysning om Jordvarme som mulig fremtidig energikilde og kollektiv fjernvarme.

Flere end 60 borgere mødte op til Bylauges orienterende borgermøde om mulighed for energifælleskab med Termonet / jordvarme.

Chef for produktudvikling fra Sustain Henrik Bielefeldt gav et forrygende, oplysende og spændende oplæg om: “Termonet – kollektivt varme”

Du kan se PowerPoint til oplægget, samt en beregner fra “gas til El” her:
<Se PowerPoint her>
<Se <Beregner her>

Afslutning…… Og hvad gør vi nu?

Bylauget orienterer om afholdte borgermøde via hjemmeside, Facebook og Nyhedsbrev med Link til Henriks Bielefeldts oplæg og et regneark med en “beregner” som beregner prisen fra Gasanlæg til Elanlæg til Jordvarme – ud fra dit gasforbrug.

Der foretages en afdækning – uforpligtende tilsagn om interesse for energifællesskab med kollektiv varmeforsyning. Nyt Borgermøde afholdes snarest muligt herefter.