25 års graverjubilæum

Graver ved Sjelle Kirke har 25 års jubilæum

jørnDen 1. maj kan Jørn Jensen fejre 25 års graverjubilæum ved Sjelle Kirke. Og det skal fejres! – Ikke søndag den 1. maj, som er forbeholdt konfirmanderne, men derimod torsdag den 5. maj, som samtidig  er Kristi Himmelfartsdag. Vi begynder med festgudstjeneste i Sjelle Kirke kl.10.30 og fortsætter med en frokostanretning og mere fejring i sognegården i Skivholme. Vi håber, at mange vil være med til at fejre Jørn for hans mangeårige virke ved kirken og meget dygtige og påpasselige arbejde på kirkegården. Hvis man har problemer med kørelejlighed til og fra sognegården i Skivholme, kan man henvende sig til præsten eller et enighedsrådsmedlem – så finder vi ud af et eller andet.
Menighedsrådet og sognepræsten