Dagsorden Bylaugsmøde 15. februar 2023

<Se alle Bylauges møder og referater her>

Mødet afholdes hos Anders kl. 19:00

Dagsorden for Bylaugsmødet den 15. februar 2023

1 Godkendelse af dagsorden
2 Regnskab – revideret regnskab 2022
3 Orientering om:
* Projekt ved og omkring Sjelle Kirke
* Fra Stiudvalg: godkendt fondsansøgning
* Solcelleudvalget, samt møde 2. marts i Veng om alternative energiformer
* Legepladsudvalget
* Termonet
* Placering af Knudepunkt for flekstrafik i Sjelle
* Ønske om helhedsplan for Sjelle, herunder drøftelse af byudviklingen (4 lokationer)
* Generalforsamling i Landsbyfællesskabet – Steen ønsker genvalg til bestyrelsen i Landsbyfællesskabet
4 Generalforsamlingen 21. februar
* Formalia
* Beretning(er)
* Opstillinger til bestyrelsen
* Praktisk
Borgermøde den 23. februar
6 Kvasthegn (Renosyd)
7 Evt.