Dagsorden Bylaugsmøde 20. marts 2023

<Se alle Bylauges møder og referater her>

Hermed indkaldelse til konstituerende- og ordinært bylaugsmøde.

Mødet afholdes hos Marie kl. 19:00

Dagsorden den 20. marts 2023

1 Godkendelse af dagsorden til konstituerende møde
Konstituering af:
* næstformand
* Kasserer
* Skriverkarl
* Udvalg: fordeling af udvalgene mellem os.
3 Evt.
——————————————-
1 Godkendelse af dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde
2 Skanderborg Kommune: Høring vedr. ny politik for Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik, med underteksten: “mange stærke fællesskaber”. Høringsfrist der den 17. april 2023.<se forslaget er>
3 Arbejdet og status i udvalgene:
a: Stiudvalg
b: Termonet
c: Legepladsudvalg
d: Solcelleudvalg
4 Økonomisk status / regnskab 2023 – herunder frivilligt kontingent og mailkontingent
5 Bylaugets arbejde 2023
a: borgermøder
b: Helhedsplan for Sjelle
c: Skt. Hans
d: Manglende udvalg / Tovholder: Fastelavssoldaterne og fest / Juletræsfest
6 Evt.
NB Dagsordenen er ikke udtømmende.
Bilag: Status regnskab 2023 pr 17. marts 2023 (fremsendt på mail til bestyrelsen)