Nyt fra Legepladsudvalget 01

Marts 2023

Klik på billedet for at gå til Legepladsudvalgets hovedside

Legepladsudvalget har afholdt møde 22. marts 2023

Legepladsudvalget har på sit møde fremlagt projekt for legeplads, som etableres på Vandværksgrunden.
Projektet forventes at kunne realiseres for kr. 200.000,-
Udvalget har på dette møde lavet ansøgning til midler fra landsbypuljen i Skanderborg kommune. Landsbypuljen kan søges ud fra et princip “krone for krone” og legepladsudvalget kan derfor max forvente en bevilling på kr. 100.000,-
Legepladsudvalget arbejder videre med at søge midler fra forskellige fonde og muligheder for sponsorater.
Der arbejdes også med en ide om at indsamle midler ved byens borgere via mottoet “legepladsens venner”. Indbetalingerne vil gå til projektet og kommende vedligehold af legepladsen.
Støttebeløb til legepladsens venner kan indsætte på Bylaugets konto reg. 9070 konto 4360037253 med oplysning om navn og mærket med “legepladsens venner”.
Legepladsudvalget søger også frivillige til praktisk hjælp og kommende vedligehold. Du kan tilmelde dig som frivillig i Legepladsens Venner på kontakt@Sjelle.dk eller på tlf 22161117.

Sjelle den 22. marts 2023