Dagsorden Bylaugsmøde 21. september 2022

Mødet afholdes hos Steen kl. 19:00

Dagsorden for Bylaugsmødet den 21. september 2022

1 Godkendelse af dagsorden
2 Regnskab
3 Orientering om: Projekt ved og omkring Sjelle Kirke * Fra Stiudvalg, ny fondsansøgning * Solcelleudvalget
4 Mulige fremtidige løsninger om Varmeforsyning i Sjelle.
 a Borgermøde om Energifællesskab, Termonet og mindre Solcelleanlæg
 b Status på Solcelleanlæg, Vest for Sjelle (høring og forslag om udsættelse)
se: dagsorden for Økonomi- og Erhversudvalget 21. september 2022: https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=d5b9e3db-deaf-40c2-92b4-e80e8f1061c2
Alle Høringssvar til Skanderborg: https://www.skanderborg.dk/document/ddf966c4-7402-49ce-8775-da1fa4f1f899
Pressemeddelelse fra Skanderborg Kommune om Afklaring på opvarmning inden årets udgang”
Orientering om afholdte Landsbykonference 2022, den 17. september.