Referat af Bylaugsmødet den 9. juni 2022


Referat af Bylaugsmøde den 9. juni 2022

Mødet blev afholdt hos Steen

Tilstede: Steen, Marie, Niels, Thomas og Anders

Referat:

Der er ikke mange penge i at drive sjelle.dk og diverse mailkonti.
På generalforsamlingen blev man enige om at hæve bruger betalingen til 100 kr pr år.
Foreningerne bør følge med. Niels tager en snak med forsamlingshuset og Anders med vandværket.
Vi lægger op til at foreningerne betaler 300kr om året, i stedet for nu 100kr.

I forbindelse med solcellemødet i dag, blev alle opfordret til at komme med et høringssvar.
Bylauget sender denne opfordring videre til alle borgere i byen.

Stiudvalget overtages af Thomas og består desuden af Steen, Henrik A. og Hans Hansen.
Anders sender Bente Lundsgårds kontaktinfo til Thomas. Bente er fra Skanderborg kommune og kontaktpersonen ifht. de 89.100kr Landsbysamvirket donerede til Stiudvalget.
Thomas tager kontakt til Bendt Nielsen og aftaler det videre forløb.

Trafikudvalget ligger ved Anders

Skt Hans bliver afholdt hos Åse og Finn, som sædvanligt og roller er fordelt således:
Marie laver heksen og kopierer sange
Steen køber ind og holder båltalen i år.
Anders er båltænder
Vi mødes kl 19.00 og bålet tændes kl 19.30
Anders foreslog at vi næste år gør lidt ekstra ud af det, da det er en fredag. Mere om det senere.

Referent
Anders