Dagsorden til Bylaugsmøde 17. oktober 2016

 

Dagsorden til bylaugsmøde 17. oktober 2016

Sjelle Bylaug v/ Steen Andersen Frøslev, Voldbyvej 17, Sjelle, 8464 Galten telefon 22 16 11 17 – mail kontakt@sjelle.dk – hjemmeside www.sjelle.dk   Bestyrelsesmøde i Sjelle Bylaug den 17. oktober 2016

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. Nyt fra formanden
 4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne
 5. Nyt fra udvalgene
  1. Trafik og byforskønnelse
 6. Regnskab
 7. Indkomne forslag til drøftelse
  1. Pjece – forslag fremsat af Birthe fra Nørregårdsvej
  2. Henvendelse om sti og vandrespor i og omkring Sjelle
 8. Høringssvar vedr. Kommuneplanen og den fremadrettede strategi
  1. Bestyrelsesmedlemmerne tilbagemelding på Hørringssvar
  2. Fremadrettet strategi
   1. Drøftelse mellem byens bestyrelser og interessegrupper
    1. Forsamlingshuset
    2. Vandværk
    3. Sjelle mark / Fremad
    4. Grundejerforeninger
    5. Menighedsråd
    6. Bylaug
 9. Skt. Hans 2017
 10. Evt.

Med venlig hilsen Sjelle Bylaug v/ Steen Andersen Frøslev