Dagsorden til Bylaugsmøde 2. juni 2016

Dagsorden til Bylaugsmøde 2. juni kl 19:30

Mødet afholds hos Birthe Mikkelsen, Udsigten.

På dagsordenen er:

  • Referat til godkendelse. (se referatet fra sidste bestyrelsesmøde her: Ref. af 25. april 2016
  • Regnskab fra 1. jan. – d.d. 2016 vedr. Bylaugets regnskab og indbetalinger og udgifter vedr. Sjelle.dk
  • Pjece om Sjelle by – særligt indbudt er Birte fra Nørregårdsvej
  • Orientering fra trafikudvalget
  • Orientering fra byudvalget
  • Orientering fra menighedsrådet
  • Orientering fra formand / bylaugets oldermænd og kvinder
  • Skt. Hans 2016
  • Øvrige forslag og henvendelser
  • Evt.

Skulle du have ønske om punkt til drøftelse i bylauget, så kontakt Steen Frøslev, på mail, steen@sjelle.dk

– se referat fra sidste møder herunder…