Referat af Bylaugsmøde 2. juni 2016

 

Referat af  Bylaugsmøde d. 2. juni 2016

Deltagere: Henning Guldmann, Hans Simonsen, Inge Lise Rasmussen, Steen Frøslev,
Bjørn Hølund, Birthe Mikkelsen
Afbud: Jørn Jensen, Birthe fra Nørregårdsvej

1 Godkendelse af referat:
Pkt. 4: Trafikudvalget vil være Rosenvej behjælpelig ift. Trafiksikkerhed, hvor der i referatet står trafikbegrænsning.
Pkt. 6: Det er Birthe fra Nørregårdsvej der har tilbudt at lave en pjece om Sjelle by
Pkt. 8: Ansøgning af hjertestarter overgår til menighedsrådet, der er kommet afslag til bylauget fra Trygfonden

2 Regnskab fra 1. januar – d.d. 2016 blev gennemgået af SteenDer er ingen bevægelse på bankkonto 1. På bankkonto 2 er der betalt til One.com, Steen har lavet nogle justeringer
der gør at udgiften er blevet billigere.
Pt. Er der 710 kr. i overskud på hjemmeside driften.
Indbetaling fra Lone via mobilpay er ikke blevet overført endnu.
Budgettet ser OK ud 🙂
Jutlander Bank anbefaler at Sjelle bylaug som en formel forening, hvilket Steen tager sig af, såfremt det er nødvendig skatteteknisk.

3 Pjece om Sjelle by:Birthe har udarbejdet et fyldestgørende udkast til en pjece om Sjelle by, som skal udgives af Sjelle bylaug.
Pjecen blev gennemgået på mødet, hvor det blev overvejet om:
De mange faktuelle oplysninger skulle lægges ind elektronisk, så der løbende kan rettes i dem – lave et link i pjecen til de faktuelle oplysninger
Lave en mindre pjece der kan udleveres til tilflyttere og andre interesserede
Er det en ide at skrive pjecen med lidt mere prosa ?
Tak til Birthe for det flotte stykke arbejde, Steen snakker videre med Birthe om pjecen J

4 Orientering fra TrafikudvalgetIkke noget nyt fra Trafikudvalget !
Referaterne fra Trafikudvalget bedes sendes til Steen, så de kan komme med i Nyhedsbrevet

5 Orientering fra ByudvalgetBjørn har deltaget i et møde i Skjørring om de trafikale forhold i Skjørring – til evt. inspiration for Sjelle by.
Byudvalget tager kontakt til Skanderborg kommune ift. Byudviklingsplan.
(efterskrift som notat til sagen: ”Byrådet her pr. 6. juni sendt ny kommuneplan i høring. Bjørn og Steen mødes om sagen og deltager evt. i kommende høringsmøde)

6 Orientering fra MenighedsrådetProvstiudvalget har fokus på salg præsteboligen og forpagterboligen i Sjelle ift.  besparelser.
Provstiudvalget nikkede til et forslag om at skille jorden fra bygningerne ved præsteboligen og forpagterboligen, forpagte jorden ud og bruge indtægterne til at finansiere vedligeholdelsespligten på bygningerne
Der sker en del ændringer på Sjelle kirkegård, f.eks er en del er lagt ud i græs.

7 Skt. Hans 2016Steen står for diverse indkøb, grill, båltale og kåring af Årets borger
Inge Lise laver heksen
Preben er bålmester
Vi hjælpes ad med salg af drikkevarer og pølser

Skt. Hans falder næste år på en fredag – vi overvejer at skrue lidt op for arrangementet