Dagsorden til Bylaugsmøde den 25. marts 2019

Dagsorden til konstituerende Bylaugsmøde den 15. marts kl. 19:30 hos Marie

Kære alle oldemænd og kvinder

Der indkaldes til Bylaugsmøde til afholdelse hos Marie, Stationsvej 9 mandag den 25. marts kl. 19:30.
Tusid tak til Marie for at vil huse os m.m.
 
Dagsorden er således:
 
1 Velkomst til det nye Bylaug
2 Kort orientering
3 Konstituering
* Næstformand, Kasserer, Skriverkarl – Udvalgsrep til Trafik, sti, og visions og tænketank
4 Bylaugets fremadrettede opgaver, arbejde og prioriteringer.
* Møder, Borgermøder (Landsbyduvikling), Skt. Hans, Juletræ, 
5. evt.
 
Har i punkt til dagsorden hører jeg gerne fra jer.
Deltagelse / afbud bedes oplyst.