Referat af møde i trafikudvalget den 19. marts 2019

Referat Trafikudvalget / Sjelle Bylaug

Tilstede: Kim, Birthe, Steen, Bjørn, Leif, Anders

Sjelle den 19/3-2019

Mødet blev holdt hos Leif.

Følgende blev besluttet.

1.
Ved den fælles generalforsamling I forsamlingshuset den 19. Februar, bad beboere fra både Mindevej og Stationsvej om, der kunne blive kikket på deres trafikale forhold.

Anders retter henvendelse til Jette Schmidt fra kommunen, om ikke der kan blive lavet trafikmåling på begge veje. Således at et videre forløb kan komme på tale.

2.
Bjørn, Steen og Anders deltog den 7. Marts i et trafikmøde i Fruering, med temaet “Trafikken i din landsby”.

Vores projekt med trafikbump på Voldbyvej, ligger pt. nr 8 på listen, ud af ca 30 projekter.

Iflg Jette Schmidt, er deres bevillinger sat i bero, så et realistisk bud er tidligst I 2020.

3.
Steen har fået henvendelse fra Rosenvej vedrørende eventuel lukning af deres vej.

Steen vil foreslå beboerne et “vejkantsmøde”, således alle bliver hørt. Trafikudvalget følger sagen fra sidelinien indtil videre.

4.
Steen foreslog at man kikker på oversigts forholdende ved sidevejene til Voldbyvej.

Der er dårligt udsyn mange steder og I forbindelse med de fremtidige vejbump igennem byen, kan det være problematisk. Anders kontakter Jette Schmidt vedrørende dette.

5.
Kim foreslog at man kunne ensrette Præstegårdsvej mod vest, fra den gamle skole. Således undgår man at der holder biler ude på Langelinie, der skal dreje ind af den.

6.
Det blev besluttet at vi skal have en oprydning/vedligeholdelsesdag med fortovene langs Voldbyvej. Dagen bliver i april/maj

Følgende prioriteringsliste blev aftalt. Listen skal ses som et værktøj til den fremadrettede indsats i udvalget.

  1. Hastighedsmåling på Stationsvej og Mindevej
  2. Gadelys ved læskure på Langelinie
  3. Gennemførsel af cykelsti langs Langelinie, fra Voldbyvej til Rosenvej, samt fra Rosenvej og ud til hvor Præstegårdsvej munder ud i Langelinie.
  4. Hastighedsregulerende tiltag på Voldbyvej, igennem Sjelle By.

Eventuelt som delprojekt

  1. Projektet vedrørende begrænsning af trafikken på Rosenvej.

Mvh

Anders