Dagsorden til Bylaugsmøde den 3. juni 2019

Dagsorden til Bylaugsmøde 3. juni hos Inge-Lise

Kære alle oldemænd og kvinder

Der indkaldes til Bylaugsmøde til afholdelse hos Ingelise mandag den 3. juni kl. 19:30.
Tusid tak til Ingelise for at hun vil huse os m.m.
 
Dagsorden er således:
 
1 Kort gensidig orientering, formand og udvalg
* Landsbyudviklingen – afholdt møde med kommunen
* Stiudvalget – afholdt møde
* Oprettelse af Cvr. nr. til Bylauget og nemkonto efter gældende regler
* Trafikudvalg: Rosenvej, Grøftekantmøde med beoerne om deres ønske om lukning af Rosenvej for ind- og udkørsel fra Langelinie
2 Regnskab 2019
3 Skt. Hans 2019
* Tale, sang, indkøb, bål, salgsbod, snobrødsdej osv
4 Årets Sjelleborger – nomineringer og udtagelse, tale og gave 
5. Ny mødedato
6 evt. 
 
Har i punkt til dagsorden hører jeg gerne fra jer.
Deltagelse / afbud bedes oplyst.