Dagsorden til Bylaugsmødet den 16. april 2018

Dagsorden til Bylaugsmødet den 16. april 2018

Indkaldelse til Bylaugsmøde den 16. april kl 19:30 hos Birthe

 

Dagsorden

1 Økonomi og Regnskab

2 Opsamling og evaluering af borgermødet den 10. april

3 Borgermødet den 15. maj – indhold og alt det praktiske

4  Evt.

Nb Øvrige aftalte møder er den 15. maj (borgermøde) og den 28. maj (Bylaugsmøde, hvor vi udarbejder skitsen til høringssvar)