Referat af Bylaugsmødet den 16. april 2018

Referat af Bylaugsmødet den 16. april 2018

Bylaugsmødet afholdt den 16. april kl 19:30 hos Birthe

 

Fremmødte: Birthe, Kim, Jørn, Inge-Lise, Henning, Steen, Bjørn, Hans

Referat

1 Økonomi og Regnskab
Der er stadig nogle få som endnu ikke har betalt deres mail-kontingent. Steen rykker disse for betaling.
Flere Sjelle Borgere har indbetalt frivilligt kontingent.
I år er der sendt kvittering pr. mail for indbetaling. Dog er der enkelte som vi ikke har mailadresse på, og disse har ikke modtaget kvittering.
Regnskabet er fremvist og godkendt med en kasse beholdning på kr. 448,55, Bankbeholdning 1, kr. 165,73, Bankbeholdning 2, kr. 4351,01

2 Opsamling og evaluering af borgermødet den 10. april
Fra det første borgermøde med Interessenterne blev noteret følgende punkter som vil indgå på kommende borgermøde den 15. maj:
Gr 1
* Stisystemer v/ nye udbygninger
* Udvidelsesmuligheder for nuværende virksomheder
* Busforbindelser
* Fællesarealer, legepladser
Gr. 2
* Stier, trædestier på tværs af byen
* Rekreative områder med legeplads
* Børnepasning – Dagplejer i byen
Gr 3
* Bevarelse / genskabelse af landsbyidyllen
* Attraktive huse – haver, evt. med årlig kåring
Evaluering
Næste møde den 15. maj starter kl. 19:00 og der opretholdes dialoggrupper ved bordene med 6 – 10 borger.
Oplæg til dialog bliver med udgangspunkt i oplæg fra sidste møde, dog kortere og men med ovenstående punkter fra de tre grupper.

3 Borgermødet den 15. maj – indhold og alt det praktiske
se pkt. 2.
*Det er aftalt at vi (Bylaugets bestyrelse og suppleanter) mødes kl. 18:00 i forsamlingshuset
* Der serveres kaffe / te, øl og vand, Birthe køber ind og bager boller. Steen køber øl og vand, evt. af Forsamlingshuset.
Tilmelding sker pr sms eller nemtilmeld på Sjelle.dk

4  Evt.
* Anders og Vinni har deltaget i Visionært møde i Skjørring.
* Anders kommer med spørgsmål derfra om vi i Sjelle vil deltage i arrangementer på Wedelslund med praktiske gøremål og på denne måde kunne tjene penge til byen.
Sjelle Bylaug bakker op om, at frivillige fra Sjelle tjener penge til byen, på samme måde som Skjørring.
* Kim, Birthe, Jørn og Steen er i år ikke hjemme til at kunne deltage i årets Skt. Hans. Derfor bliver der brug for hjælp til afholdelse af arrangementet.

Referent Birthe / Steen