Dagsorden til Bylaugsmødet den 3. februar 2020

Dagsorden til Bylaugsmødet den 3. februar 2020

Indkaldelse til Bylaugsmøde den 3. februar kl 19:30 hos Hans

Dagsorden

1 Regnskab 2019 – Gennemgang og til godkendelse
2 Generalforsamlingen 2020
* Praktisk og rollefordeling til og på generalforsamling
*Beretning
* Bylaugets beretning – indhold?
* Trafikudvalg
* Forskønnelsesudvalg
* Stiudvalg
* Landsbysamvirket – Zita
* Evt. modtagne forslag til generalforsamlingen
– Formanden har forslag om, at vedtægterne tilføjes valg af revisor
– Forslag om landsbyklyngesamarbejde,  invitation fra Herskind
* Valg: Følgende er på valg: Steen, Ingelise, Jørn, samt suppleanterne Hans og Bjørn. Afklaring om genopstilling.
*Særlig orientering på generalforsamlingen kunne f.eks være,
* hvordan det går med landsbyens lokalplan jf. kommunens plan om tillæg herom til kommuneplanen * Ny skolestruktur i Skanderborg ? * Landsbykonference
3 Landsbysamvirkets generalforsamling,
*Deltagelse og evt. punkter
4 Landsbypulje, sidste runde
5 Stisystem / naturstier i og omkring Sjelle
6 Evt. 
MVH
Steen Andersen Frøslev