Referat af Bylaugsmøde den 3. februar 2020

Referat af Bylaugsmødet den 3. februar 2020

Referat af Bylaugsmøde den 3. februar kl 19:30 hos Hans Simonsen
Tilstede: Hans, Jørn, Anders, Marie, Steen
Afbud: Bjørn, IngeLise

Referat
1 Regnskab 2019 – Gennemgang og til godkendelse
Regnskab for 2019 gennemgået og kontrolleret jf. kontoudskrifter.
Regenskabet godkendes.
2 Generalforsamlingen 2020
* Praktisk og rollefordeling til og på generalforsamling
Vi mødes i Forsamlingshuset kl. ca 17:00 og hjælper med opstilling mv.
Vi hjælper med afrydning og oprydning mv.
*Beretning
Steen laver en kort årsberetning for Bylaugsmøder og Byudvikling osv.
Stiudvalget og Trafikudvalget afgiver en kort beretning.
Kort om Landsbysamvirket, herunder Generalforsamlingen 2020, Landsbykonferencer 2020, Trafikmøde 2019 og nyt møde 2020
* Evt. modtagne forslag til generalforsamlingen
Forslag om, at vedtægterne tilføjes valg af revisor. Forslagsstiller: Bylauget.
Forslag om landsbyklyngesamarbejde. Invitation fra Herskind. Forslagsstiller: Bylauget
* Valg: Følgende er på valg:
Steen, Ingelise, Jørn, samt suppleanterne Hans og Bjørn. Afklaring om genopstilling: Hans ønsker ikke genvalg. IngeLise og Bjørn kontaktes af Steen inden generalforsamlingen mhs. tilgenopstilling.
*Særlig orientering på generalforsamlingen kunne f.eks være:
* hvordan det går med landsbyens lokalplan jf. kommunens plan om tillæg herom til kommuneplanen
* Ny skolestruktur i Skanderborg ?
* Landsbykonference
3 Landsbysamvirkets generalforsamling
Steen deltager og evt. Zita.
Steen vil på Bylaugets vegne stille spørgsmål til Landsbysamvirket om nyt vedr. “Tillæg til Kommuneplan vedr. Landsbyerne” med fokus på Vision, mål og strategi for landsbyerne, samt spørgsmål til Landsbysamvirkets rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og tilknytning til landsbyernes borgerforeninger / råd og Bylaug.
4 Landsbypulje, sidste 2 runder, samt ny landsdækkende 10. Mio kr. pulje
Der er to runder tilbage af kommunens 2 årige landsbypulje. Frist for ansøgning er: 1. marts og 1. oktober 2020, se mere her: https://www.skanderborg.dk/vaer-aktiv/tilskud-og-stoette/toaarig-landsbypulje.aspx
Der er ny 10. Mio kr. landsdækkende pulje til Landsbyerne mv. se mere her: https://www.livogland.dk/nyheder/10-millioner-kroner-groen-omstilling-baeredygtig-udvikling-landdistrikterne?fbclid=IwAR0qcxqrUsrs4LypP4i1ttjRm3MjSmdK0ciHb35Zf4JkwuQwanm3mU73ChI.
5 Stisystem / naturstier i og omkring Sjelle
Anders gav en kort orientering. Der henvises til udvalgets referater på Sjelle.dk under Bylauget.
6 Evt.
Nyt møde i Trafikudvalget.
Punkter vil kunne være: Trafikdæmpning, Lys ved busskur på Langelinie, Rosenvejs ansøgning om at lukke vejen ud mod Langelinie, Trafiktælling og fartmåling på Mindevej og Stationsvej.
NB Nyt: Landsbysamvirket afholder fællesmøde for Landsbyerne med “Vej og Trafikafdelingen”, Skanderborg Kommune den 2. marts. 

MVH
Steen Andersen Frøslev