Referat af Stiudvalgsmøde den 27. januar 2020

Referat Stiudvalget / Sjelle Bylaug

Sjelle den 27/1-2020

Tilstede: Lotte, Lene, Steen, Thomas, Anders
Afbud fra : Bjørn

Mødet, blev holdt hos Anders.

Følgende blev diskuteret og besluttet.
1. I forbindelse med den fælles generalforsamling den 18. februar i Sjelle Forsamlingshus, vil udvalget præsentere starten af vores arbejde. Bjørn/Anders laver en intro og Lene/Thomas præsenterer nogle af vores tanker og visioner. Til dette formål skaffer Thomas et oversigtskort, som bliver vist på projektoren.
2. Fondsansøgninger.
Steen og Anders har lavet ansøgning om penge til Bendt Nielsens forprojekt. Dette er den reelle start på projektet. Materialet skal blandt andet bruges til fondsansøgninger, godkendelser og lignende fremadrettet.
Der er ikke svar fra Bodil Pedersens fond endnu.
3. Steen og Anders skal finde en løsning på hvorledes vi deler tegninger og dokumenter.
Vores prioritetsplan er:
1. Fondsansøgning
2. Vandreture
3. Forprojekt
4. Visionskort
5. Dialog med lodsejere
6. Ansøge flere fonde
Vores tidsplan er ikke lagt fast endnu, men der er enighed i udvalget om at, projektet vil kører over en årrække.
Næste møde bliver en vandretur mod vest den 9. Februar
Vi mødes ved Vester Udsigten kl 13.00 såfremt vejret tillader det.

Mvh
Anders