Dagsorden til Bylaugsmødet den 5. marts 2018

Dagsorden til Bylaugsmødet den 5. marts 2018

Indkaldelse til Bylaugsmøde den 5. marts kl. 19:30 hos Birthe

 

Dagsorden

1 Konstituering af bestyrelsen

2 Økonomi

3 Procesplan Landsbyudvikling – datoer for borgermøder

4  Evaluering af generalforsamlingen

5 Skt. Hans 2018

6 Evt.