Referat af Bylaugets generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamling 2018 i Sjelle Bylaug
Afholdt i Sjelle Forsamlingshus den 20. februar kl. 20:00

Fremmødt 44 Sjelleborgere

Generalforsamlingen godkendes som indkaldt jf. vedtægterne

Olderformanden bød forsamlingen velkommen til årets ordinære generalforsamling

AD 1 Valg af dirigent
Kim blev enstemmigt valgt som dirigent
AD 2 Laugets Beretning
Steen fremlagde Bylaugets beretning.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Se beretningen her: Beretning 2018
AD 3 Fremlæggelse af regnskabet
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger Se regnskabet for 2018 her
AD 4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
Steen er på valg. Steen blev genvalgt
AD 5 Valg af Oldermænd
Ingelise og Jørn på valg for 2 år
Ingelise og Jørn blev genvalgt
AD 6 Valg af Suppleanter
Hans Simonsen på valg 1 år – genvalgt
Bjørn Hølund på valg for 1 år – genvalgt
AD 7 Valg af udvalg Trafikudvalget:
Trafikudvalget som består af: Ingelise, Birthe, Anders, Leif, Kim Zita og Bjørn.
Zita trækker sig fra udvalget. Opfordring til at beboere på Mindevej, Stationsvej, Wedelslundvej finder repræsentant til udvalget.
Ingelise, Birthe, Anders, Leif, Kim og Bjørn genvalgt.
AD 8 Indkomne forslag
(Forslag til behandling skal jf. vedtægterne fremsendes til formanden inden udgangen af  januar måned)
Ingen forslag modtaget.
AD 9 Evt.
Kort orientering om fartdæmpning på Voldbyvej i Sjelle V/ Jette Schmidt Skanderborg Kommune.
Borgere fra Mindevej og Stationsvej oplyste om trafikproblemer i deres område. Jette indbød til samarbejde herom og Bylauget opfordre repræsentanter fra Mindevej, Stationsvej og Wedelslund at kontakte trafikudvalget i Sjelle og at indgå i trafikudvalget.
Kontakt til Anders Birk herom.
Beboerne på Rytterbakken opfordre til, at gæster til Sjelle Forsamlingshus henvises til P-plads ved kirken og at der ikke parkeres på Rytterbakken.
Bus 112 er i fare for at blive nedlagt af regionrådet. Opfordring til at Bylauget går ind i sagen, gerne med nabobyerne.
Steen gav en kort orientering om Skanderborg Kommunes procesplan for landsbyudviklingen i kommunen. Bylauget sætter en proces igang i løbet af dette forår, og henviser i øvrigt til Bylaugets beretning i 2017 og dette års beretning.  Se mere på kommunens hjemmeside https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/udvikling-i-kommunen/landsbyerne.aspx#integration_og_sundhed

Sjelle den 20. februar 2018, Referent Steen