Fra Præstegård / forpagterbolig til Dagligvarebutik og Apotek

Top.ht1

Nyhedsbrev fra Sjelle.dk

Sjelle den 1. april 2016

Fra Præstegård / Forpagterbolig til Dagligvarebutik og Apotek

Skanderborg Provsti har bedt Menighedsrådet for Skivholme, Sjelle og Skjørring Kirker om, at se på muligheden for, at sælge Præstegården og Forpagterboligen i Sjelle. Baggrunden for Provstiet henvendelse er med begrundelse i, at de to fredede bygninger er meget omkostningstunge at vedligeholde.
Menighedsrådet har derfor afsøgt mulighederne for salg af Præstegården og Forpagterboligen.

Sjelle Bylaug kan nu oplyse, at der allerede har været to henvendelser om interesse for Præstegården og Forpagterboligen. Henvendelserne er fra Herskind Brugs og Galten Apotek, som begge ser mulighed for, at kunne indrette sig i de fredede bygninger med lokale udsalgsafdelinger.

“Vi tror på, at netop  en indretning i disse to gamle fredede bygninger vil give os mulighed for, at lave forretning med et gammeldags look, både hvad angår indretning, vareudbud og betjening.”, udtaler Galten Apotek, mens Herskind Brugs tilføjer: “Ja, vi tænker, at indrette os som en gammeldags købmandsgård, og så mangler der jo blot en kro  / udskænkningssted for, at gøre området ved kirken fuldendt”. “Men det går nok ikke, at lave konkurrence til Sjelle Forsamlingshus, tilføjer Galten Apotek”.

Omlægning og udvidelse af Rosenvej  
Formanden for Sjelle Bylaug har drøfte forslaget med Skanderborg Kommune om hvorvidt området ved siden af Sjelle Kirke kan benyttes til indretning med forretningsliv. Skanderborg Kommune ser IKKE, at der jf. lokalplanen for området skulle være problemer med indretning af forretninger i området og oplyser også, at fredningen af bygningerne ikke forhindre, at disse indrettes som forretning.
Derimod betinger Skanderborg Kommune, at Rosenvej  omlægges og udvides til at kunne betjene kommende trafik. Derfor udarbejdes der allerede nu et projekt, hvor Rosenvej udvides til en tre-sporet vej og, at vejen lukkes ud mod Langelinie.

Tidshorisont for projektet
Projektet forventes – hvis Menighedsrådet for Skivholme, Sjelle og Skjørring Kirke accepterer et salg af bygningerne – at kunne stå klar 1. april 2017.

Borgerhøring om forslagene
Der vil blive afholdt to borgerhøringer om forslaget. Den første høring vil blive afholdt fredag den 8. april 2016 i Sjelle Forsamlingshus i forbindelse med Fredagscaféen. Høringen vil starte kl. 17:00.
Skitsen til forslaget om omlægningen og udvidelsen af Rosenvej kan ses i Herskind Brugs allerede fra i dag den 1. april kl. 12:00

Med venlig hilsen
Sjelle.dk