Indkaldelse til generalforsamling Sjelle Forsamlingshus

Generalforsamling 2016

GENERALFORSAMLING
Sjelle Forsamlingshus
Tirsdag den 1. november kl.19:30

Generalforsamling Sjelle Forsamlingshus tirsdag den 1. november 2016

Dagsorden i henhold til vedtægter

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af ordstyrer
 3. Bestyrelsens beretning ved Niels Krogh
 4. Regnskabet forelægges af Lotte Jacobsen
 5. Ændring af vedtægter.
  §5 Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling samt ændring af regnskabsåret
 6. Indkomne forslag
  Evt. forslag skal indleveres til bestyrelsen inden den 28. oktober 2016
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
  Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Bestyrelsen er vært med øl og sodavand Kaffe med boller og æblekage.

Vel mødt, bestyrelsen