Indkaldelse til Medlemsmøde i Sjelle Bylaug

Sjelle den 6. februar 2017

Der indkaldes til medlemsmøde i Sjelle Bylaug. Medlemmer er alle bosatte i Sjelle og Sjelle Mark.

Medlemsmødet afholdes i Sjelle Forsamlingshus den 21. februar kl. 19:00 – 19:30 (umiddelbart før generalforsamlingen i Sjelle Vandværk).

Dagsorden:

1 velkomst
2 Forslag om vedtægtsændring
Begrundelse: Bestyrelserne i Sjelle Vandværk, Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug ser fordel ved, at kunne afholde de 3. foreningers ordinære generalforsamling på samme dato.
Sjelle Byluags bestyrelse fremsætter derfor forslag om ændring af vedtægterne § 4
fra: “Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i sidste halvdel af marts måned. Der indkaldes til generalforsamling ved meddelelse på hjemmesiden www.sjelle.dk og via mailliste med 14 dages varsel og med oplysning om dagsorden”.
til: “Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Der indkaldes til generalforsamling ved meddelelse på hjemmesiden www.sjelle.dk og via mailliste med 14 dages varsel og med oplysning om dagsorden”.

Forslaget sendes til 1. afstemning på dette møde og til 2. og endelig afstemning på den ordinære generalforsamling i marts måned jf. vedtægterne – se vedtægterne her

Med håb om stort fremmøde
På Sjelle Bylaugs vegne
Steen Andersen Frøslev, Olderformand, Sjelle Bylaug