Dagsorden til Bylaugsmødet 20 februar 2017

 

Dagsorden til bylaugsmødet den 20. februar 2017

Kære Alle Hermed indkaldelse til Bylaugsmøde den 20 februar kl. 19:30 hos Birthe

Dagsorden

  • Medlemsmødet den 21. feb vedr. ændring af Vedtægterne, Se på hjemmesiden her: https://sjelle.dk/indkaldelse-til-medlemsmoede-i-sjelle-bylaug/
  • Dato for generalforsamling 2017 og evt. indhold ud over Generalforsamlingens dagsorden
  • Regnskab 2016
  • Mødet den 2. feb i Skanderborg vedr. ”Trafik i din Landsby”
  • Referat af trafikudvalgsmødet i Sjelle 23. jan
  • Wedelslunds projekt, se bilag
  • Generalforsamling i Landsbysamvirket den  22 feb kl 19:30….   deltagelse?
  • Invitation fra Skanderborg Kommune om fondsmidler, se bilag
  • Skt. Hans
  • Evt

MVH Steen


Fra Landsbysamvirket

Hej Alle sammen

Generalforsamling i Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune, onsdag. d. 22. februar, kl. 19.30 i Sognehuset i Gl. Rye, Præstegårdsvej 3, 8680 Ry   Kom og hør om Landsbysamvirkets aktiviteter omkring blandt andet forsamlingshusene, kommuneplanen og uddelinger af midler fra Landdistriktspuljen. Hør også om varmeforsyningen i Gl. Rye, Årets Landsby i Skanderborg Kommune 2017.   Mvh…Landsbysamvirket