Landsbyudvikling: Procesplan og Invitation til Borgermøder

Visionære Borgermøder om

Landsbyudvikling i Sjelle og Omegn

Tovholder: Sjelle Bylaug

Procesplan for Sjelle:

 

Eksempel på “Interessenter”:
* Forsamlingshuset
* Vandværk
* Sjelle mark / Fremad
* Grundejerforeninger
* Skoler
* Dagtilbud / dagpleje (0-6 år)
* fritids- og idrætsforeninger
* Menighedsråd
* Bylaug, herunder trafikudvalget i Sjelle
* Virksomheder
* Lodsejer og Udlejere