Referat af Bylaugets møde den 5. marts 2018

Referat af Bylaugsmødet den 5. marts 2018

Bylaugsmøde afholdt den 5. marts kl. 19:30 hos Birthe

Deltagere: Birthe, Kim, Henning, IngeLise, Bjørn, Steen
Afbud: Jørn, Hans

Referat

1 Konstituering af bestyrelsen
Formand: Steen Frøslev (valgt på generalforsamlingen)
Næstformand: Henning Guldmann
Kasserer: Jørn Jensen
Skriverkarl: Birthe Mikkelsen + trafikudvalg
Best. medlem: IngeLise + trafikudvalg
Suppleant: Bjørn Hølund + trafikudvalg
Suppleant: Hans Simonsen
Trafikudvalget:
Anders Birk
Leif Johansen
Kim Bendixen
Birthe Mikkelsen
IngeLise Rasmussen
Bjørn Hølund

2 Økonomi
Aktuelt regnskab for 2018 fremlagt. Flere Sjelleborgere har indbetalt kontingent for mailadresser og frivilligt kontingent.
Mange har endnu ikke betalt. Alle som har betalt i januar og februar har modtaget en kvitteringshilsen.
Udgift til generalforsamlingen 2018 og 2017 er afholdt.

3 Procesplan Landsbyudvikling – datoer for borgermøder
Der afholdes 2 borgermøder. Et borgermøde for Interessenter og et stort borgermøde.
Tilmelding kan ske via Sjelle.dk ved “nemtilmeld”
Datoer:
* 10. april møde for Interessenter
* 16. april bestyrelsesmøde i Bylauget
* 15. maj Borgermøde for Sjelleborgere / Sjelle og Omegn
* 28. maj bestyrelsesmøde i Bylauget
* 31. maj fremsendelse af høringssvar til Skanderborg Kommune

4 Evaluering af generalforsamlingen
Alle i bestyrelsen er enige om, at årets generalforsamling, som afholdt samme sted og aften som generalforsamling for vandværket og forsamlingshuset, var en stor succes. Vi giver derfor 5 stjerner til det samlede arrangement *****

5 Skt. Hans 2018 
Deadline for nominering af årets Sjelleborger er medio maj. Indsendelse af forslag kan ske på kontakt@sjelle.dk.
Flere af Bylaugets bestyrelse har af forskellige grunde forfald til Skt. Hans, hvorfor der tages kontakt til forsamlingshuset om hjælp.

6 Evt.
Formanden har modtaget kopi af skrivelse fra beboerne på Mindevej til Skanderborg kommune vedr. forslag om trafikdæmpende foranstaltninger. Formanden overgivet denne sag til trafikudvalget i Sjelle.
I forbindelse med proces Landsbyudvikling i Skanderborg Kommune har der været afholdt et fælles trafikmøde vedr. trafik i Landsbyerne i kommunen. Anders Birk deltog i dette møde, som har givet anledning til at Trafikudvalget mødes den 22. marts.