Referat af Sjelle Forsamlingshus’ generalforsamling

 

Referat af Sjelle Forsamlingshus’ Generalforsamling 2018
 Sjelle Forsamlingshus den 20. februar kl.18:00

 

 

 

Antal Fremmødte: 42

Referat

Velkomst ved formanden. 
Det første gang vi holder generalforsamlinger for Forsamlingshuset, Vandværk og Bylaug på samme aften. Dejligt at se så mange fremmødte.

Ad 1 Valg af stemmetæller.
Kim Bendixen

Ad 2 Valg af ordstyrer.
Kim Bendixen

Ad 3 Bestyrelsens beretning ved Niels Krogh.
P.g.a ændring af vedtægterne med tidspunkt fra afholdelse generalforsamling sidst på året til først på året i samarbejde med Vandværk og Bylaug blev der ikke afholdt generalforsamling i 2017.
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøder, hvor praktikske gøremål, økonomi, ansøgninger til fonde og planlægning af de traditionsrige arrangementer er drøftet.
Udover fredagscaféerne har Forsamlingshuset arrangeret:
Vinterfest – Sommerhygge med “store bagedag” – Loppemarked – Liv i forsamlingshuset (musik) – Larm på landet, samt Julecafé.
I efteråret har der været mulighed for at få presset sine æbler til saft.
Der er blevet bygget en udendørs Pizzaovn, som er til fri afbenyttelse på tidspunkter, hvor forsamlingshuset ikke er udlejet eller afholder arrangementer.
Formanden fremhævede bl.a. julecaféen, hvor rigtig mange deltog, og hvor en stor del af de ældre i byen talstærkt var mødt frem. En rigtig skøn julecafé med musik fremført af lokalt band.
Støttede projekter fra fonde er: Pizzaovn – Projekter og lærred – accept fra Galten Sparekassefond (Jutlander Bank) på kr. 30.000 til køb af nye stole.
Fra Veluxfonden er der givet accept til indkøb af troldtekt loftplader til loftet i salen.
Af nye større anskaffelser fra egen kapital er udskiftning af det gamle oliefyr til et nyt gasfyr.
Formanden afsluttede sin beretning med at give en Stor tak til bestyrelsen og alle andre frivillige byen, for den store indsats.

Bemærkning til beretningen
Beboerne på Rytterbakken: P.forholdene er ikke ok. Vi må bede folk om at flytte biler ved udlejning. Naboerne ønsker forholdene ændret. Dette tager bestyrelsen til efterretning og vil drøfte situationen.
Forslag
Henvisning til p.plads ved kirken, kunne fremgå af lejekontrakten. Sætte skilt op i køkkenet.
Bestyrelsen og beboerne på vejen drøfter sagen.

Ad 4 Regnskabet forelægges af Lotte Jacobsen
Regnskabet fremlagt af kasseren  (se regnskabet klik her)
Regnskabet godkendt med fl. Bemærkninger ”formanden”. Hvis ikke vi ville få kommunaltilskud vil driften af Forsamlingshuset være en underskudsforretning 

Ad 5 Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
På Valg er Ivan, Vinni og Laila. Alle 3 modtager genvalg. Alle genvalgt med Applaus
Valg af suppleanter. På valg er Hans Simonsen, og Ole Kallehauge. Genvalgt med Applaus Genvalg af revisor og revisorsuppleant med Liss og Marie og Finn Jensen Med Applaus

Ad 8 Eventuelt.
se bemærkning under pkt. 3 formandens beretning

Referent Steen Frøslev